ZRUŠME PREZIDENTY - PETICE

Petice za uskutečnění referenda o změně státního zřízení z republiky v České království, obnovené jakožto demokratická konstituční monarchie současného západoevropského typu.

 

Skutečná hlava státu:

Musí být důsledně nadstranická i absolutně nezávislá na mocenských skupinách a zájmových lobby, jakkoliv ekonomicky silných - volba představiteli těchto skupin v zastupitelských orgánech tudíž nepřichází v úvahu. Nemůže být volena ani přímo lidem, neboť prospěch státu a národa je mnohdy v rozporu s pomíjivými veřejnými náladami, jež lze navíc až příliš snadno ovlivňovat pomocí médií. Nemůže být tedy vůbec volena.

Musí jí být umožněno, aby se zabývala otázkami prospěchu země a národa v dlouhodobé perspektivě, zcela jinak, než jak na tyto otázky nahlížejí poslanci volení na krátké období. Její působení tedy nemůže být omezeno funkčním obdobím jakékoliv délky.

Musí být skutečným profesionálem na své poslání připravovaným od kolébky, všestranně, zejména jazykově, diplomaticky, politicky a vojensky vzdělaným.

Musí být nositelem vysokého a nezpochybnitelného morálního kreditu, aby mohla být skutečným symbolem, vzorem, živou vlajkou země. Takové kvality vyžadují závaznou a přímo předávanou tradici.

 

 


Kontakt

Lenka Rottová