06.03.2009 18:52

Přivýdělek - registrace zdarma

 

ZenZuu

Co je Zenzuu?

 

Určitě znáte aspoň z doslechu dvě nejznámějších společenské sítě na internetu – MySpace nebo Facebook. Možná, že máte na jedné z těchto populárních sítí svůj profil, který Vám umožňuje dát o sobě vědět svým přátelům, sdílet s nimi společné zájmy, fotografie, hudbu apod., kdekoliv se zrovna Vy nebo oni nacházíte. Zároveň máte možnost seznámit se s lidmi, se kterými jste dosud nemohli být v kontaktu, protože žijí "v jiném časoprostoru". Obliba společenských sítí neustále roste. Díky ohromnému a stále rostoucímu počtu uživatelů jsou tyto stránky také velmi vyhledávané pro svoji vysokou reklamní účinnost i takovými firmami, jako je CocaCola, Adidas, Dell, mobilní operátoři a výrobci telefonů, všemi možnými telekomunikačními společnostmi apod. Jednoduše proto, že reklama na takovýchto stránkách je jednak globální, ale dá se také přesně zacílit na určité cílové skupiny.

MySpace a Facebook dohromady za reklamu na svých portálech minulý rok vyinkasovali přes 1 BILION dolarů! Bohužel však ani jeden dolar z tohoto nepředstavitelného množství peněz nebyl použit na „odměnění“ uživatelů, díky kterým mohou tyto společnosti takové příjmy získávat, celý zisk si nechali pro sebe. Lidé chodí na tyto stránky, zakládají si profily, zvou do sítě další a další své přátele, rodinu a dělají to velmi rádi a spontánně. V podstatě ale tímto způsobem budují dokonalou celosvětovou marketingovou síť, avšak bez jakéhokoliv finančního užitku pro sebe sama. Pro většinu lidí to může být vcelku normální a ani o těchto souvislostech vůbec nepřemýšlejí.

Naštěstí všechny geniální věci jsou v podstatě velmi jednoduché a byla jen otázka času, kdy si ohromný potenciál takovéto sítě uvědomí nějaký člověk se zkušenostmi v síťovém marketingu a dokáže realizovat následující hlavní myšlenku sítě Zenzuu: Rozdělovat 80% z příjmů plynoucích z reklamy mezi jednotlivé uživatele a odměňovat je za to, že do sítě pozvou další účastníky. Krásný příklad inteligentního síťového marketingu s globální působností.

Od srpna 2008 nabízí zakladatel Zenzuu Tommy Vu z Las Vegas v USA (mimochodem jeden z nejlepších hráčů pokeru na světě), milionům lidí na celém světě šanci podílet se na ohromných ziscích, plynoucích ze stále rostoucích rozpočtů velkých firem investovaných do internetové reklamy. Důležité je samozřejmě i to, že registrace do tohoto systému je pro každého zcela a navždy úplně zdarma, systém je uživatelsky velmi příjemný (určitě tedy pro toho, kdo ovládá alespoň základy angličtiny). Lidé se do systému registrují automaticky a velmi rádi, chtějí o sobě dát vědět, hledat přátele, komunikovat, sdílet společné zájmy… A pokud za to dostanou i zaplaceno?

Geniální myšlenka! Zenzuu je tedy nová globální společenská síť, která umožňuje vydělávat na internetu bez poplatků, stejně jako umožňuje získávat důležité kontakty pro Váš současný byznys po celém světě! Jednoduše si stačí zadarmo založit vlastní profil na Zenzuu, přihlásit se alespoň 30x do měsíce a nabídnout tuto možnost dalším uživatelům – přátelům, rodině, obchodním partnerům, ale třeba i úplně neznámým lidem z celého světa. Za svou snahu budete odměněni. Pravděpodobně si ještě vůbec nedovedete představit, kolik lidí se přidá do Vašeho týmu, registrace po registraci a odkud všichni tito lidé ve Vašem týmu budou. Budete opravdu překvapeni, z kolika částí světa se hlásí lidé do Vaší struktury.

Jestliže vše vezmete za správný konec, počet uživatelů ve Vaší síti poroste exponenciální řadou. Vše je teprve na počátku i v samotných Spojených Státech, ale Zenzuu si stále rychleji získává popularitu všude na světě. Doporučte každému, koho znáte, aby se také zdarma zaregistroval do Zenzuu, dříve, než jim o tom řekne někdo jiný!

Očekává se přes přes 20 milionů členů do konce roku. Kde v tu dobu budete Vy? Kolik lidí bude registrováno pod Vámi? Odměňovací plán Zenzuu je velmi štědrý a v tuto chvíli není mým cílem, detailně Vám vysvětlovat všechny jeho možnosti.

Jako příklad mohu uvést, že odhad Vašeho pasivního měsíčního příjmu v okamžiku, kdy budete mít ve své struktuře 500 aktivních členů, činí cca 20.000 amerických dolarů! Vím, že to zní neskutečně, ale jde o opravdu velice střízlivý a reálný odhad. Rozhodnutí je jen a jen na Vás. Registrační link: https://join.zenzuu.com/lenie.  

 

Jak se vydělává na Zenzuu.COM?

V rámci systému Zenzuu, který spočívá v rozdělování 80ti% čistého příjmu z reklamy, může vydělat kdokoliv, kdo splní podmínky uvedené níže:

Kvalifikace a jakým způsobem získat ZZ bonusové body:

1.) Aktivní člen ZZ (na stránkách pod jménem „ZZREP“) – registrovaný člen Zenzuu, který se přihlásí a odhlásí minimálně 30x v daném kalendářním měsíci a souhlasí s licenčními podmínkami zenzuu.com. Tím pro následující měsíc získává 1 bonusový ZZ bod.

2.) ZZ Marketing executive– jestliže jste aktivní člen ZZ a máte pod sebou v první linii dva nebo více Vámi sponzorovaných členů, kteří mají status „Aktivní člen ZZ“ (pro daný měsíc splnili podmínky uvedené výše), pak obdržíte 1 bonusový ZZ bod za každého aktivního člena ve své první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé a deváté linii Vaší struktury.

3.) ZZ Marketing director – jestliže jste aktivní člen ZZ a máte pod sebou v první linii pět nebo více Vámi sponzorovaných členů, kteří mají status „Aktivní člen ZZ“, pak v následujícím měsíci získáváte 100% bonusových bodů na desáté linii, tj. získáváte 100% bodů, které vytvořili aktivní členové na Vaší desáté linii (vyjma jejich bonusu z jejich desáté linie).

 

Udržení statusu aktivního člena

 

1.) Měsícem se rozumí časové období shodné s kalendářním měsícem (čas se řídí dle centrálního času USA).

2.) Měsíc je kvalifikační období pro to, aby jste se stali „Aktivním členem ZZ“ – člen ZZ získá právo na ZZ bonusové body v následujícím měsíci tím, že:

a.) se třicetkrát přihlásí a odhlásí na stránkách zenzuu.com v kalendářním měsíci

b.) akceptuje licenční podmínky pro následující měsíc

3.) Obnovení kvalifikace – v době, kdy jsou licenční podmínky platné si člen ZZ může obnovit kvalifikaci na další měsíc způsobem uvedeným v bodě 2.)

4.) Vypršení kvalifikace – v okamžiku, kdy se člen ZZ stane aktivním a poté kdykoliv v dalších měsících nesplní kvalifikační podmínky pro měsíc následující, nemá právo pobírat ZZ bonusové body. Pakliže následně kvalifikační podmínky splní, kvalifikace bude měsíc poté opět obnovena, včetně práva na bonusové body.

 

Přepočet bonusových bodů na americké dolary

 

Bonusové body, které ZZRep získá v daném měsíci jsou převáděny na americké dolary na konci platebního období, což je poslední den kalendářního měsíce. V případě, že měsíční výdělek činí po přepočtu více než 20 USD, je tato suma vyplacena.

 

Každý ZZ bonusový bod je přepočten na USD dle následujícího vzorce

 

M = čistý zisk plynoucí z reklamy umístěné na stránkách zenzuu.com (videa, bannery, odkazy na internetové stránky třetích stran apod.)

 

X = 80% z M, tj. M*0,8 A = celkový počet aktivních členů v síti Zenzuu X/A = Y (toto číslo je každý měsíc jiné, protože celkové příjmy z reklamy i počet členů v síti se mění) Y*5% = C (C je přepočítavací koeficient ZZ bodu na USD, je to jedinečné číslo, protože Y bude každý měsíc různé)

 

P = celkový počet bonusových bodů, které aktivní člen získá v daném měsíci C * P = D (celkový počet dolarů, které aktivní člen ZZ získá za vytvořené bonusové body

 

Pokud celkový měsíční příjem člena ZZ nepřesáhne 20 dolarů, zůstává jako nevyplacený kredit a jeho výši lze sledovat v rámci profilu každého z členů. Veškeré příjmy získané jednotlivými členy jsou vypláceny společností ZenZuu prostřednictvím platební karty, kterou je možné získat vyplněním formuláře na stránkách ZZ.

 

Pro to, aby jste se stali aktivními členy není objednání platební karty povinné. Pokud uvidíte, že se Vám na účtu tvoří kredit a že systém ZenZuu funguje, pak není problém kartu k vyzvednutí Vašich příjmů kdykoliv objednat.

 

Příklad

 

Zdá-li se Vám výpočet Vašich možných příjmů příliš složitý, uvedu zde konkrétní příklad, záměrně se budu držet hodně „při zemi“ :

 

1. Ve své první linii zaregistrujete do Zenzuu 10 lidí, z nichž však jen 3 se stanou aktivními ZZRep. To Vám však postačuje k tomu, aby jste měli pozici Marketing Executive a za každého člena ve Vaší struktuře až do deváté linie měli 1 ZZ bod.

 

2. Předpokládejme, že každý aktivní ZZRep ve Vaší první linii zaregistruje pouze 3 další aktivní ZZRep. , tedy ve Vaší druhé linii tak máte 9 aktivních ZZRep. Takto můžeme uvažovat dále, tedy, že každý v druhé linii bude mít také pouze 3 aktivní ZZRep a tak dále až do deváté linie. V deváté linii tak máte 19.683 aktivních ZZRep. , dohromady v celé své síti 29.523 aktivních ZZRep., tedy 29.523 ZZ bodů.

 

3. Předpokládá se, že v prvním roce fungování Zenzuu budou měsíční příjmy z reklamy nadnárodních společností minimálně 30.000.000 dolarů měsíčně ( což je ovšem opět velmi „střízlivý“ odhad vzhledem k raketově rostoucímu počtu uživatelů ).

 

4. Dle výše uvedeného vzorce by Váš měsíční příjem v případě této částky a počtu aktivních ZZRep v celé síti, který by činil 5.000.000, byl 7.085,52 amerických dolarů.

 

5. Přepočet 100% bonusu z Vaší případné desáté linie již nechávám na Vás.

 

Zní to jako pohádka? Jako fantazie? Ne, to je první skutečně globální síťový marketing uvedený do praxe. Neuvěřitelně rychle rostoucí počet uživatelů nejen v USA, ale i postupně i v ostatních zemích způsobuje marketingovou revoluci na internetu a dává za pravdu zakladatelům projektu, kteří chtějí získat biliony dolarů od zadavatelů reklamních kampaní pro svůj geniální projekt a následně jejich větší část rozdělit mezi aktivní propagátory tohoto systému. Protože vědí, že jen díky nim je možné tyto nadnárodní společnosti a jejich reklamní agentury oslovovat a nabízet skutečně převratné reklamní medium 21. století. V České republice máte možnost být mezi prvními „doporučiteli“ Zenzuu. Ale nezapomínejte, že se jedná o skutečně globální business, který pro Vás nekončí hranicemi ČR ani Evropské unie. A především nezapomínejte na to, že se jedná v první řadě o zábavu, možnost seznamovat se a komunikovat s lidmi, sdružovat se v různých zájmových skupinách, získávat zajímavé kontakty a informace. To lidé dělají od nepaměti velmi rádi a nikdo je k tomu nemusí přemlouvat.

 

Registrační link: https://join.zenzuu.com/lenie.  Další informace včetně provizního systému a smluvních ujednání jsou k dispozici (prozatím v angličtině) na: www.zenzuu.com

 

—————

Zpět


Kontakt

Lenka Rottová